cowlinq

Ons beleid

Cowlinq is een online platform voor melkveehouders en door melkveehouders. Wij bieden oplossingen om meer rendement te behalen. Dit doen wij met slimme oplossingen en boerenverstand. Cowlinq neemt vertrouwen en privacy serieus. Daarom hanteren wij een streng beleid als het gaat om de schending hiervan. Alle details van ons beleid zijn terug te vinden in de Algemene Voorwaarden.

Door middel van feedback van zowel kopers als verkopers blijven wij op de hoogte van het naleven van het beleid. Als blijkt uit feedback dat een verkoper meerdere keren zijn verantwoordelijkheden niet is nagekomen onderneemt Cowlinq stappen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een ontzeggen van gebruik van Cowlinq.

Kopers zijn eerder bereid te bieden bij anderen in de Cowlinq community met betrouwbare data van CRV, GD en I&R. Verkopers zijn eerder bereid om te verkopen aan anderen in de community met waarvan Cowlinq de identiteit volledig in beeld heeft door UBN en KvK nummers. Al onze gebruikers dragen persoonlijk bij aan dit vertrouwen door informatie juist weer te geven en zich te houden aan afspraken.